Posts tagged ‘hippie girl’

Abilităţi inutile (2)

Cumva, am învăţat să te recunosc după felul cum expiri, înca de înainte să apuc să te văd.

Suspended Dreams

Hippie girls dream about the seaside and wonder if hipster boys ever sleep at all.